[1]
ایمانی‌فر ن., وقارسیدین س.ا., افشار ل. و شریف‌زاده غ. 2015. مقایسه تأثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 9, 31 (می 2015), 95–125. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v9i31.8988.