[1]
توسلی ا., کلاری ف. و ظفری دیزجی ا. 2014. عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به سزارین درزنان باردار. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 8, 29 (اکتبر 2014), 145–170. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v8i29.7232.