[1]
غفاری ر., یعقوبی ع., عباسي م., سالک رنجبرزاده ف., حسن‌زاده سلماسی س. و گل‌عنبر پ. 2013. پیشنهاد الگوی جامع ارزیابی درس اخلاق پزشکی از ديدگاه اعضای هیأت علمي. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 7, 24 (جولای 2013), 177–191. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4751.