[1]
صادقی ا. و خمرنیا م. 2013. اخلاق حرفه‌ای در مدیریت سلامت زمینه‌ساز رعایت حقوق بیمار. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 7, 24 (جولای 2013), 163–175. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4750.