[1]
طباطبایی ف.س. و جاوید م. 2013. آزمایشات حیوانی و کاربردی زیست‌سازگاری مواد دندانی: مطالعه موردی قوانین فرانسه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 7, 24 (جولای 2013), 139–162. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4749.