[1]
میرزازاده ا. 2013. سقط جنین؛ فردگرایی و جامعه‌گرایی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 7, 24 (جولای 2013), 113–137. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4748.