[1]
طاهری ف. 2013. جنبه‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی شبیه‌سازی انسان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 7, 24 (جولای 2013), 79–112. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4747.