[1]
مرادی م., خاتونی م., ضیغمی ر., جهانی هاشمی ح. و شیخی م. 2013. بررسی رابطه تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی ـ آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 7, 24 (جولای 2013), 55–78. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4746.