[1]
عباس‌زاده ع., برهانی ف., فروغ عامری گ. و نجمی دولت‌آبادی س. 2013. ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تعلق کاری پرستاران: یک مطالعه توصیفی ارتباطی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 7, 24 (جولای 2013), 33–53. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4745.