[1]
اکبری لاکه م. , شمسی‌گوشکی ا. و عباسی م. 2023. سلامت معنوی در برنامه آموزش علوم پزشکی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 4, 14 (می 2023), 113–130. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.42333.