[1]
متوس., صفاری‌نیام. و احمدپورع. 2022. تأثیر معنویت‌درمانی بر ترس از عود و ادراک بیماری زنان مبتلا به سرطان پستان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 16, 47 (سپتامبر 2022), 1-16. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v16i47.38827.