[1]
بوالهریج. 2012. نهادینه‌سازی معنویت در مفهوم سلامت معنوی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 4, 14 (می 2012). DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3796.