[1]
یزدانی ع.ا., عباسی م. و ابراهیمی م. 2012. مبانی عرفانی سلامت معنوی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 4, 14 (می 2012). DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3794.