[1]
محقق‌ داماد س.م. 2012. مقومات معنوی سلامت در الهيات اسلامي. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 4, 14 (می 2012). DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3793.