[1]
مرندی س.ع. و عزیزی ف. 2012. جایگاه، تعریف و دشواری‌های پایه‌ریزی مفهوم سلامت معنوی در جامعه ایرانی ـ اسلامی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 4, 14 (می 2012). DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3787.