[1]
مرزبندر.ا. و زكويع.ا. 2012. شاخص‌های سلامت معنوی از منظر آموزه‌های وحیانی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 6, 20 (اکتبر 2012), 69-99. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3634.