[1]
فرج‌خدات. 2021. حقوق سلامت باروری و جنسی و چالش‌های تشخیص بیماری کووید 19. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (سپتامبر 2021), 1-5. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.36234.