[1]
هوشمندم. و لعلیم. 2021. روش‌های تدریس اخلاق حرفه‌ای در ایران: یک مطالعه مروری. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (اکتبر 2021), 1-13. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35337.