[1]
زاهدی‌پورف., حسینیس. و جلیلیا. 2021. مهندسی ژنتیک در محصولات غذایی و دارویی: فواید، نگرانی‌ها و ملاحظات اخلاقی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (نوامبر 2021), 1-15. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35268.