[1]
عربی ص. 2021. انگ اجتماعی کووید 19 خطرناک‌تر از پاندمی کووید. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (جولای 2021), 1–5. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35138.