[1]
قارونیک., یعقوبی‌پورف., قارونیب., بختیارم., بختیارک., بیرجندیم. و بستامیف. 2021. بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی در مورد رعایت منشور حقوق بیماران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (آگوست 2021), 1-13. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35011.