[1]
قربانقلیت., ثناگوا., پهلوان‌زادهب. و جویباریل. 2021. ارتباط جو اخلاقی با وجدان کاری پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (آگوست 2021), 1-12. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.34791.