[1]
بالدیز., رجبی فرجادح. و نصیری‌پورا. 2021. تدوين مدلی جامع برای وفاداری پرستاران در دوران كرونا در بيمارستان گلستان اهواز. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (دسامبر 2021), 1-19. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.34676.