[1]
رزاق‌پور ح., رژه ن., هروی کریموی م. و تدریسی س. 2021. بررسی ارتباط بین خودشفقت‌ورزی و استرس کاری پرستاران بخش‌های مراقبت‌های ویژه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (ژوئن 2021), 1-12. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.34454.