[1]
سوریح., کدیورپ., کرامتیه. و حسن‌آبادیح. 2021. تبیین رفتار شاهدان قلدری در مدارس بر اساس عدم درگیری اخلاقی و حساسیت اخلاقی با نقش واسطه‌ای هویت اخلاقی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (ژوئن 2021), 1-17. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.34075.