[1]
باشکوهم. و بیگی فیروزیا. 2021. تأثیر هوش فرهنگی کارکنان بر فرهنگ سازمانی بیمارستان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (جولای 2021), 1-13. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.33890.