[1]
حاج‌کرمیپ., حجازیا. و موسویف. 2021. راهکارهای حمایتی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان جهت سازگاری فرزندشان با بیماری. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (آگوست 2021), 1-13. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.32280.