[1]
خسروپناهع., سادات حسینیا. و دهقان نیرین. 2021. مقایسه تکریم بیمار در متون اسلامی و پرستاری. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (دسامبر 2021), 1-14. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.29889.