[1]
کبرائی ابکنار ف., منصورقناعی ر., امیدظهیر س. و پورعینی م. 2021. حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه توصیفی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (ژوئن 2021), 1–12. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.29840.