[1]
کبرائی ابکنارف., منصورقناعیر., امیدظهیرس. و پورعینیم. 2021. حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه توصیفی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15, 46 (ژوئن 2021), 1-12. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.29840.