[1]
مهدیون س., پوشگان ز., ایمانی‌پور م. و رزاقی ز. 2017. ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 11, 40 (جولای 2017), 7–14. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v11i40.17898.