[1]
مهدیونس., پوشگانز., ایمانی‌پورم. و رزاقیز. 2017. ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 11, 40 (جولای 2017), 7-14. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v11i40.17898.