[1]
ربانی م. 2016. نگرشي بر مطالب مرتبط با شبيه سازي در آثار استاد شهيد مطهري (ره). مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 3 (اکتبر 2016), 129–140. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14449.