[1]
عزيزي م.ح. 2016. داد و ستد علمی ایران و کشورهای اسلامی با غرب در زمينه علوم پزشكي. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 3 (اکتبر 2016), 93–118. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14445.