[1]
نظري‌ توكلي س. 2016. ملاحظات‌ اخلاقي‌ در قطع‌ حمايت‌ از حيات‌ مردگان‌ مغزي‌. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 3 (اکتبر 2016), 73–92. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14444.