[1]
جولاییس. و متولی زاده اردکانیع. 2016. ژنتیک و موضوعات اخلاقی آن. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 4 (ژوئن 2016), 121-133. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12162.