[1]
گل‌محمدیانم., بهروزین. و یاسمی‌نژادپ. 2015. هوش اخلاقی، ماهیت و ضرورت آن. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 9, 33 (اکتبر 2015), 121-142. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v9i33.10323.