شاپا چاپی: 2008-4374 شاپا الکترونیک: 2423-7604

شماره کنونی
دوره 16 شماره 47 (1401)
مجله اخلاق پزشکی

درباره‌ی مجله

مجله اخلاق پزشکی یک مجله با دسترسی آزاد است و به صورت پیوسته منتشر می شود و دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور (https://irisweb.ir) می­ باشد اخلاق پزشکی موضوعی بین رشته ای است که دامنه آن از فلسفه اخلاق پزشکی گرفته تا مصادیق آن در رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی و سایر رشته ها متفاوت است. این مجله نیز همه حوزه های اخلاق پزشکی را در برمی­ گیرد و مقالات داوری شده در ارتباط با جنبه های مختلف اخلاق زیست پزشکی شامل تحقیقات زیست پزشکی، عملکرد بالینی، سیستم خدمات سلامت، مدیریت و سیاستگذاری سلامت، فناوری های زیست پزشکی و همچنین آموزش پزشکی و موضوعات فلسفی اخلاق پزشکی را به چاپ می­ رساند.

نمایه نامه ها: ISC - SID - Google Scholar - Noormags - magiran

شاپا چاپی: 2008-4374

شاپا الکترونیک: 2423-7604

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

ناشر/ صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر مسئول: دکتر علیرضا زالی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

سردبیر: دکتر فریبا برهانی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

معاون سردبیر و دبیر علمی: دکتر محمود عباسی (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دبیر علمی آماری: حسین رضایی علی آبادی (مربی، دانشگاه علوم پزشکی بم)

مدیر اجرایی: مرجان آقا نوه سی (کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دبیرخانه مجله: مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

شبکه های اجتماعی:

       

تازه ترین مقالات

شناسنامه

نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه بین ارزش‌های حرفه‌ای و حساسیت اخلاقی پرستاران در دوران اپیدمی کرونا

راهبردنگاری قانونی و اصول اخلاق پزشکی در زندان‌ها برای سیاستگذاری نظام سلامت در پاندمی کرونا

زمینه‌کاوی اجتماعی اعتماد بیماران به پزشکان و راه‌های بهبود و ارتقای آن: یک مطالعه فراترکیب

تأثیر فرهنگ سازمانی و ادراک سیاست سازمانی بر سکوت سازمانی با تأکید بر نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی

تدوین کدهای اخلاق در آموزش مجازی

میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای مدرسین در تدریس بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان

بررسی اثر علی رهبری اخلاقی بر معنی‌داری شغلی، رفتار یادگیری گروهی و هویت سازمانی با آزمون نقش میانجی عدالت

پیش‌بینی ادراک عدالت سازمانی پرستاران با استفاده از رفتار شهروندی و عملکرد انطباقی

تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان با آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی

مجله اخلاق پزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشريات علوم پزشکی کشور (http://irisweb.ir/153) است. این مجله به زبان فارسی با چکیده انگلیسی، به صورت الکترونیک و پیوسته منتشر می ­شود و تابع سیاست دسترسی باز از نوع 4 (CC BY-NC 4.0) می­ باشد. براساس این مجوز استفاده از مطالب مجله با ذکر منبع آزاد است؛ اما نباید مورد استفاده تجاری قرار گیرد.

در صورت تمایل جهت ارسال مقاله به مجله اخلاق پزشکی، توصیه می­ شود قسمت درباره مجله و همچنین راهنمای نویسندگان مطالعه گردد. نویسندگان باید قبل از ارسال مقاله در مجله ثبت نام کنند و یا در صورتی که قبلا ثبت نام نموده ­اند، می توانند وارد سیستم شده و پنج مرحله ارسال مقاله را انجام دهند.

از كتابداران گرامی درخواست می­ گردد كه اين مجله را در منابع الكترونيكي كتابخانه خود فهرست نمایند. استفاده از مطالب مجله آزاد است اما نباید مورد استفاده تجاری قرار گیرد.