1.
یدالله‌پور م, مهدوی‌فر ح, حسن‌زاده ر. مداخله‌ی آموزشی مبتنی بر مذهب بر نشانگان افسردگی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز فرهنگی شهر بابل. JRRH [اینترنت]. 3 مارس 2019 [ارجاع شده 18 آوریل 2024];5(1):64-75. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/18567