1.
یارالهی ن, شعیری م, حسن زاده دستجردی ز. بررسی تأثیر دوره‌ی کوتاه‌مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی‌شدن من در نمونه‌ی غیربالینی. JRRH [اینترنت]. 25 فوریه 2019 [ارجاع شده 25 جولای 2024];5(1):47-63. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/18434