1.
بیرامی م, محمدی دآ. پیش‌بینی بخشودگی بین‌فردی بر اساس مؤلفه‌های هوش معنوی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه‌ی دوم شهر تبریز. JRRH [اینترنت]. 25 فوریه 2019 [ارجاع شده 30 نوامبر 2023];5(1):19-28. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/17576