1.
دهقانی ف, اندیشمند و. رابطه‌ی جهت‌گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب‌آوری در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه‌ی شهر کرمان سال تحصیلی 94 - 95. JRRH [اینترنت]. 18 سپتامبر 2017 [ارجاع شده 21 می 2024];3(4):66-77. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/15488