فامیل احمریان فاطمه سوزان, خدابخشی کولایی آناهیتا, و فلسفی نژاد محمدرضا. “تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران”. پژوهش در دین و سلامت 1, no. 3 (ژوئن 14, 2015): 11–18. دسترسی آوریل 18, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/8429.