فامیل احمریانفاطمه سوزان, خدابخشی کولاییآناهیتا, و فلسفی نژادمحمدرضا. “تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران”. پژوهش در دین و سلامت 1, no. 3 (ژوئن 14, 2015): 11-18. دسترسی آگوست 19, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/8429.