میکائیلی منیعفرزانه, طباطباییسید موسی, و راد معصومیسیده فاطمه ‌. “مقایسۀ چشم‌انداز زمان، بهزیستی معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در جوانان معتکف و غیرمعتکف”. پژوهش در دین و سلامت 7, no. 3 (سپتامبر 11, 2021): 68-79. دسترسی فوریه 9, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/31787.