یدالله‌پور محمدهادی, مهدوی‌فر حکیمه, و حسن‌زاده رمضان. “مداخله‌ی آموزشی مبتنی بر مذهب بر نشانگان افسردگی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز فرهنگی شهر بابل”. پژوهش در دین و سلامت 5, no. 1 (مارس 3, 2019): 64–75. دسترسی آوریل 18, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/18567.