یارالهی نعمت‌اله, شعیری محمدرضا, و حسن زاده دستجردی زینب. “بررسی تأثیر دوره‌ی کوتاه‌مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی‌شدن من در نمونه‌ی غیربالینی”. پژوهش در دین و سلامت 5, no. 1 (فوریه 25, 2019): 47–63. دسترسی جولای 25, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/18434.