بیرامی منصور, و محمدی دل آرام. “پیش‌بینی بخشودگی بین‌فردی بر اساس مؤلفه‌های هوش معنوی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه‌ی دوم شهر تبریز”. پژوهش در دین و سلامت 5, no. 1 (فوریه 25, 2019): 19–28. دسترسی نوامبر 30, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/17576.