اسماعیلیمصطفی, اردستانینرجس, و کرمخانیمرضیه. “بررسی اثر شنیداری و دیداری آیات قرآن کریم بر اندازه‌ی شدت درد درمرحله‌ی فعال زایمان در زنان نخست‌زای بستری”. پژوهش در دین و سلامت 5, no. 1 (مارس 10, 2019): 112-122. دسترسی مارس 26, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/17388.