سعادتیابوالفضل, نقی‌زادهحسن, و سید موسویسید حسین. “تبیین طبایع چهارگانه در احادیث طبی اهل بیت (ع) و مقایسه‌ی آن با طب اخلاطی”. پژوهش در دین و سلامت 4, no. 3 (ژوئن 10, 2018): 118-128. دسترسی ژوئن 8, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/17074.